Een luisterend oor voor onze professionele en particuliere klanten

De verzekeringsmakelaar is een ware onafhankelijke consultant in dienst van de particulieren en bedrijven die deel uitmaken van zijn clientèle.

Innovatie maakt integrerend deel uit van de dagelijkse werkzaamheden van de makelaar. Behalve zijn adviserende rol, waarvoor een permanente oplettendheid noodzakelijk is, en de audits, de analyses en het globaal beheer heeft de makelaar ook steeds meer een aansturende functie.

De makelaar ontwerpt, beheert, stelt schadeloos, innoveert en weet vaak uitdrukking te geven aan de behoeften van zijn klanten, nog voordat deze die zelf uitgesproken hebben. Voor het uitoefenen van deze rol:

structureert de makelaar zich en omringt hij zich met een team van deskundigen, groeit hij en concentreert hij zich, ook op internationaal gebied, ontwikkelt hij de verstrekte diensten, onderneemt hij en deelt hij in de groei van zijn klanten.

In de toekomst zal de makelaar nog meer gericht zijn op:

de bevestiging van zijn onafhankelijkheid bij het uitoefenen van zijn beroep, de creatie van een werkelijke toegevoegde waarde ten gunste van zijn klanten,

een positie als adviseur op het gebied van verzekering en risicobeheer.

Cabinet ALBINET houdt zich al sinds 1951 bezig met verzekeringsmakelaardij. Wij ontwikkelen innoverende oplossingen en bieden producten en diensten op maat voor onze klanten op het gebied van vastgoed en toerisme, in de financiële sector en in de deeleconomie, met als doel ons aan te passen aan hun activiteit en tegelijkertijd te beantwoorden aan de behoeften van hun eindklanten.

Wij richten ons tot professionals

Door hun privé en professionele vermogen te beveiligen en hen te beschermen tegen incidentele risico’s en diverse onaangename verrassingen en inbreuken of claims van derden. Ons doel: hun klanten of opdrachtgevers motiveren, binden en beschermen, dankzij onze loyalty programma’s

Wij richten ons tot particulieren

Door een volledig beveiligde online inschrijving en schademelding te bieden en altijd een luisterend oor te bieden.