Ik bereken en ik sluit mijn verzekering af


  • [Nerderlands]

ADAR WAARBORGEN

WAARBORGEN SCHADEVERGOEDING
Annulatie verblijf wegens :
Schade aan inboedel of onroerend goed behorende tot de eigenaar van het onroerend goed.
Maximumbedrag van 2 300 € met een vrijstelling van 75 €
Onderbreking verblijf wegens :
Materiële schade tengevolge van brand, ontploffing, waterschade.
Maximumbedrag van 500 000 €
Burgerrechtelijke huuraansprakelijkheid :
Ernstige ziekte, ongeval, overlijden, ernstige schade aan woonst, ontslag, overplaatsing, blokkades, stakingen, complicaties in verband met zwangerschap tot aan de 28me week.
Voorschot + maximumbedrag van 15 000 €
Verhaal van buren en derden
Met een limiet van 450 000 €
Ernstige ziekte, ongeval, overlijden, ernstige schade aan woonst, onbeschikbaarheid van de verblijfplaats.
Niet genoten huurperiode voor een maximumbedrag van 15 000 €

ADAR : VOORWAARDEN VAN ABONNEMENT

De verzekering moet afgesloten worden binnen een termijn van ten hoogste 10 dagen volgend op de ondertekening van de huurovereenkomst of de storting van het voorschot en/of de waarborg; en ten minste 96 uur vóór de aanvangsdatum van de huurperiode,

Het totale bedrag van de huur mag 10.000 € niet overschrijden.

Een verzekeringscontract per gehuurd goed, dat alle deelnemers aan het verblijf waarborgt

Maximale verblijfsduur: 90 dagen.

Download de algemene voorwaarden

INFORMATIE AANVRAGEN

En cochant cette case, vous reconnaissez avoir lu et vous acceptez la Politique de Protection des Données Personnelles du Cabinet ALBINET

*Alle velden met een * zijn verplicht

Informatie Aanvragen

Onze gemeenteraadsleden zijn verkrijgbaar van 09.00 tot 18.00 (GMT+1) om uw vragen te beantwoorden

  • Klantenservice

    Contacteer ons op
    +33 (1) 48 01 84 84

  • Cabinet ALBINET

    9 rue Bleue - 75009 PARIS