Ik bereken en ik sluit mijn verzekering af


 • [Dutch]
Annulering, onderbreking van het verblijf

vanaf 19 €

Voor een reis zonder zorgen

 • Annulering, onderbreking van het verblijf
 • Onderbreking van het verblif

Download de algemene voorwaarden

ADAR, in het kort

4 essentiële garanties

 • Annulatie verblijf wegens :

  Ernstige ziekte, ongeval, overlijden, ernstige schade aan woonst, ontslag, overplaatsing, blokkades, stakingen, complicaties in verband met zwangerschap tot aan de 28me week.

 • Onderbreking verblijf wegens :

  Ernstige ziekte, ongeval, overlijden, ernstige schade aan woonst, onbeschikbaarheid van de verblijfplaats.

 • Burgerrechtelijke huuraansprakelijkheid :

  Materiële schade tengevolge van brand, ontploffing, waterschade...

 • Zoeken en offshore reddings-of in berggebieden.

WAARBORGEN

WAARBORGEN SCHADEVERGOEDING
Annulatie verblijf wegens :
Ernstige ziekte, ongeval, overlijden, ernstige schade aan woonst, ontslag, overplaatsing, blokkades, stakingen, complicaties in verband met zwangerschap tot aan de 28me week.
Voorschot + maximumbedrag van 15 000 €
Onderbreking verblijf wegens :
Ernstige ziekte, ongeval, overlijden, ernstige schade aan woonst, onbeschikbaarheid van de verblijfplaats.
Niet genoten huurperiode voor een maximumbedrag van 15 000 €

ADAR : Voorwaarden van abonnement

Van zodra uw huurovereenkomst ondertekend is of een aanbetaling of voorschot betaald is, beschikt u over een termijn van 10 dagen om de ADAR-verzekering af te sluiten. Na het verstrijken van deze termijn kunt u nog steeds intekenen, maar geniet u alle waarborgen slechts na de toepassing van een wachttijd van 7 dagen gedurende welke geen waarborgen in werking kunnen treden. (behalve voor de waarborg Burgerlijke Aansprakelijkheid van de bewoner die in werking treedt de volgende middag na de betaling van de premie)

Het totale bedrag van de huur mag 15.000 € niet overschrijden.

Een verzekeringscontract per gehuurd goed, dat alle deelnemers aan het verblijf waarborgt

Maximale verblijfsduur: 90 dagen.
 
Download de algemene voorwaarden

VRAGEN/ANTWOORDEN

Verschillende personen nemen deel aan het verblijf. Moeten wij een contract onderschrijven per deelnemer of moeten wij ons verzekeren voor het verblijf ?
Cabinet ALBINET : U tekent een contract voor het verblijf; de deelnemers moeten vermeld staan in het formulier. Zo betaalt u slechts een enkele bijdrage voor alle deelnemers.

Verschillende gezinnen waren voorzien. Een gezin annuleert, wat gebeurt er?
Cabinet ALBINET : De huur wordt niet geannuleerd en wij betalen het bedrag betaald per deelnemend gezin pro rata terug; zo kunnen de andere gezinnen genieten van het verblijf.

Ben ik gedekt als ik de salontafel in het verblijf beschadig of breek?
Cabinet ALBINET : a, binnen een limiet van 3.000 € maar u dient een franchise te betalen voor een bedrag van 50 €.

In geval van een annulering, mijn voorschot terugbetaald ?
Cabinet ALBINET : Ja, indien het voorschot werd betaald aan de eigenaar

En wanneer ik de volledige huur heb betaald ?
Cabinet ALBINET : U krijgt het totale bedrag van de huur terugbetaald.

Dekt de verzekering persoonlijke spullen ?
Cabinet ALBINET : Neen

Ik heb de termijn voor onderschrijving van 10 dagen na ondertekening van het verhuurcontract overschreden, kan ik dan toch nog een verzekering nemen ?
Cabinet ALBINET : Van zodra uw huurovereenkomst ondertekend is of een aanbetaling of voorschot betaald is, beschikt u over een termijn van 10 dagen om de ADAR-verzekering af te sluiten. Na het verstrijken van deze termijn kunt u nog steeds intekenen, maar geniet u alle waarborgen slechts na de toepassing van een wachttijd van 7 dagen gedurende welke geen waarborgen in werking kunnen treden. (behalve voor de waarborg Burgerlijke Aansprakelijkheid van de bewoner die in werking treedt de volgende middag na de betaling van de premie)

Ik werd zopas ontslagen om economische redenen, ben ik dan gedekt in geval van annulering ?
Cabinet ALBINET : Ja.

Ik veroorzaak een overstroming omdat ik een kraan heb laten openstaan, ben ik dan gedekt?
Cabinet ALBINET : U bent verantwoordelijk maar Adar dekt de schade aangericht aan het verblijf, het maximumbedrag voor waterschade, brand en explosie bedraagt 1.500.000 €.

Mijn moeder wordt in het ziekenhuis opgenomen nu ik op het punt sta op vakantie te vertrekken, kan ik annuleren ?
Cabinet ALBINET : Ja, Adar dekt voorouders en nakommelingen van de eerste graad, evenals schoonzonen en -dochters, broers en zusters.

In geval van een natuurramp zoals een vulkaanuitbarsting, ben ik dan gedekt in geval van annulering ?
Cabinet ALBINET : Neen, annuleringen aangaande de garanties meteorologische gebeurtenissen en beperking of verbod van luchthavenverkeer worden door Adar niet in overweging genomen.

INFORMATIE AANVRAGEN

En cochant cette case, vous reconnaissez avoir lu et vous acceptez la Politique de Protection des Données Personnelles du Cabinet ALBINET

*Alle velden met een * zijn verplicht

Informatie Aanvragen

Onze gemeenteraadsleden zijn verkrijgbaar van 09.00 tot 18.00 (GMT+1) om uw vragen te beantwoorden

 • Klantenservice

  Contacteer ons op
  +33 (1) 48 01 84 84

 • Cabinet ALBINET

  5 cité de Trévise - 75009 PARIS