Ik bereken en ik sluit mijn verzekering af


 • *Huur + agentschapkosten

Annulering, onderbreking van het verblijf

vanaf 19 €

                    

ADAR beschermt u europe bij de huur van een verblijf van minder dan 3 maanden tegen de gevolgen van onderstaande gevallen:

Voor een reis zonder zorgen :

 • Annulering, onderbreking van het verblijf
 • Onderbreking van het verblif
 • Burgerlijke aansprakelijkheid op vakantie
 • Zoeken en offshore reddings-of in berggebieden.

Download de algemene voorwaarden

ADAR, in het kort

4 essentiële garanties

 • Annulatie verblijf wegens :

  Ernstige ziekte, ongeval, overlijden, ernstige schade aan woonst, ontslag, overplaatsing, blokkades, stakingen, complicaties in verband met zwangerschap tot aan de 28me week.

 • Onderbreking verblijf wegens :

  Ernstige ziekte, ongeval, overlijden, ernstige schade aan woonst, onbeschikbaarheid van de verblijfplaats.

 • Burgerrechtelijke huuraansprakelijkheid :

  Materiële schade tengevolge van brand, ontploffing, waterschade...

 • Zoeken en offshore reddings-of in berggebieden.

ADAR WAARBORGEN

WAARBORGEN SCHADEVERGOEDING
Annulatie verblijf wegens :
Ernstige ziekte, ongeval, overlijden, ernstige schade aan woonst, ontslag, overplaatsing, blokkades, stakingen, complicaties in verband met zwangerschap tot aan de 28me week.
Voorschot + maximumbedrag van 15 000 €
Onderbreking verblijf wegens :
Ernstige ziekte, ongeval, overlijden, ernstige schade aan woonst, onbeschikbaarheid van de verblijfplaats.
Niet genoten huurperiode voor een maximumbedrag van 15 000 €
Burgerrechtelijke huuraansprakelijkheid :
Materiële schade tengevolge van brand, ontploffing, waterschade.
Maximumbedrag van 1 500 000 €
Verhaal van buren en derden
Met een limiet van 450 000 €
Schade aan inboedel of onroerend goed behorende tot de eigenaar van het onroerend goed.
Maximumbedrag van 2 300 € met een vrijstelling van 75 €

ADAR : VOORWAARDEN VAN ABONNEMENT

De verzekering moet afgesloten worden binnen een termijn van ten hoogste 10 dagen volgend op de ondertekening van de huurovereenkomst of de storting van het voorschot en/of de waarborg; en ten minste 96 uur vóór de aanvangsdatum van de huurperiode,

Het totale bedrag van de huur mag 10.000 € niet overschrijden.

Een verzekeringscontract per gehuurd goed, dat alle deelnemers aan het verblijf waarborgt

Maximale verblijfsduur: 90 dagen.

Download de algemene voorwaarden

VRAGEN/ANTWOORDEN

Verschillende personen nemen deel aan het verblijf. Moeten wij een contract onderschrijven per deelnemer of moeten wij ons verzekeren voor het verblijf ?
Cabinet ALBINET : U tekent een contract voor het verblijf; de deelnemers moeten vermeld staan in het formulier. Zo betaalt u slechts een enkele bijdrage voor alle deelnemers.

Verschillende gezinnen waren voorzien. Een gezin annuleert, wat gebeurt er?
Cabinet ALBINET : De huur wordt niet geannuleerd en wij betalen het bedrag betaald per deelnemend gezin pro rata terug; zo kunnen de andere gezinnen genieten van het verblijf.

Ben ik gedekt als ik de salontafel in het verblijf beschadig of breek?
Cabinet ALBINET : a, binnen een limiet van 2.500 € maar u dient een franchise te betalen voor een bedrag van 75 €.

In geval van een annulering, mijn voorschot terugbetaald ?
Cabinet ALBINET : Ja, indien het voorschot werd betaald aan de eigenaar

En wanneer ik de volledige huur heb betaald ?
Cabinet ALBINET : U krijgt het totale bedrag van de huur terugbetaald.

Dekt de verzekering persoonlijke spullen ?
Cabinet ALBINET : Neen

Ik heb de termijn voor onderschrijving van 10 dagen na ondertekening van het verhuurcontract overschreden, kan ik dan toch nog een verzekering nemen ?
Cabinet ALBINET : Ja, maar u beschikt enkel over de garantie Huurdersaansprakelijkheid (geen garantie annulering/onderbreking van het verblijf).

Ik werd zopas ontslagen om economische redenen, ben ik dan gedekt in geval van annulering ?
Cabinet ALBINET : Ja.

Ik veroorzaak een overstroming omdat ik een kraan heb laten openstaan, ben ik dan gedekt?
Cabinet ALBINET : U bent verantwoordelijk maar Adar dekt de schade aangericht aan het verblijf, het maximumbedrag voor waterschade, brand en explosie bedraagt 1.500.000 €.

Mijn moeder wordt in het ziekenhuis opgenomen nu ik op het punt sta op vakantie te vertrekken, kan ik annuleren ?
Cabinet ALBINET : Ja, Adar dekt voorouders en nakommelingen van de eerste graad, evenals schoonzonen en -dochters, broers en zusters.

In geval van een natuurramp zoals een vulkaanuitbarsting, ben ik dan gedekt in geval van annulering ?
Cabinet ALBINET : Neen, annuleringen aangaande de garanties meteorologische gebeurtenissen en beperking of verbod van luchthavenverkeer worden door Adar niet in overweging genomen.

Demande de renseignements

*Champs obligatoires

Vous avez des questions

Nos conseillers sont disponibles de 9h à 18h pour répondre à vos questions.

 • Service client

  Contactez-nous au
  + 33 (1) 48 01 84 84

 • Cabinet ALBINET

  5 cité de Trévise - 75009 PARIS